SPLASH

Photographer: Liza Aprosimova @lizaaprosimova; Makeup artist: Alexandra Neustroyeva @alexandraneus; Models: Aiyyna Pudova @pdva_a, Lida Anyutkina; Model agency: «ProModels» by Sardana Poryadina @pro.models.ykt; Stylist: Ekaterina Illarionova @monochelovek; Studio: «ПРОСТРАНСТВО» @prostranstvo.studio; Backstage … Continue reading SPLASH