Photographer- Jie Zuo Model-Chang Liu

Makeup&Hairstyist -Irina Liu Dress-He Acc.-Domi

RIGHT/  Photographer- Jie Zuo Model-Chang Liu

Makeup&Hairstyist -Irina Liu Top-Zara Overcoat-1987 Acc.-Domi

Photographer- Luxuan You Model-Yumeng Zheng

Makeup&Hairstylist-Irina Liu Top-Lucency Acc.-Herring

RIGHT/ Photographer- Luxuan You Model-Yumeng Zheng

Makeup&Hairstylist-Irina Liu Overcoat-Lucency