Dress – Zara @zara

Earrings – Shein @sheinofficial

Boots – Dollskill @dollskill

Jacket – Shein @sheinofficial

Pants, T-shirt and earrings – Bershka @bershka

Boots – Dollskill @dollskill

Top and lazo – Shein @sheinofficial

Pants – Dollskill @dollskill

Marypaz @marypaz_shoes

Dress – Zara @zara

Chocker and diadem – Shein @sheinofficial

Boots – Marypaz @marypaz_shoes